“15. Ulusal Sosyal Bilimler” Kongresi

Son Güncelleme:

28/11/2017 - 09:28
29/11/2017 09:00 · 01/12/201717:00 TÜM MERKEZ Türk Sosyal Bilimler Derneği

ONBEŞİNCİ ULUSAL SOSYAL BİLİMLER

KONGRESİ’NE ÇAĞRI

 

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD), Onbeşinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ni 29-30 Kasım - 1 Aralık 2017’de, Ankara’da ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlemeyi kararlaştırmıştır.

Onbeşinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde, her zaman olduğu gibi, sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde tarihsel ve güncel konuları ele alan bildiriler sunulabilecektir. Kongre’de bir kişinin, sadece bir bildiri sunabileceği planlandığı için birden fazla bildiri gönderilmemesi gerekmektedir (ortak hazırlanmış bildiriler hariç).

Onbeşinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini, oturum önerisinde bulunmak isteyenlerin oturum önerilerini, oturumdaki bildirileri de kapsar bir biçimde, http://tsbd.org.tr/tsbd-kongre/ adresindeki bağlantıdan çevrimiçi olarak 28 Haziran 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri özetleri ve oturum önerilerinin, oturumdaki bildirileri de kapsar bir biçimde mutlaka Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıkla yazılmış 1 A4 sayfasını geçmeyen word olarak gönderilmesi ve sol üst köşeye kişisel bilgilerin (adı soyadı, kurum bilgileri ve e-posta adresi) yazılması gerekmektedir.

Kongre Düzenleme Kurulu tarafından atanacak hakemlerce körlemesine yapılacak değerlendirmenin olumlu ya da olumsuz sonuçları bildiri sahiplerine, Temmuz ayı sonuna kadar elektronik postayla bildirilecektir.

Kongre programında yer alması için kabul mesajı alan kişiler, bildiri özetlerini ve buna bağlı olarak istenen tam metinlerini http://tsbd.org.tr/tsbd-kongre/ adresine 1 Eylül 2017 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. Çalışmalarını eksik ya da bu tarihten sonra gönderenler kongre programından çıkartılacaktır.

Onbeşinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ile ilgili güncellenmiş bilgilere http://www.tsbd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Onbeşinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne tüm sosyal bilimcilerin yaygın bir katılımın sağlanması için ilgi ve desteğinizi bekler, saygılarımızı sunarız.