Fuar Başvuru Esasları


KKM’nin kongre, konferans, seminer, toplantı ve sanat sergileri kapsamında olmayan Fuar Organizasyonları için kullanımı, Rektörlük Makamı’nın onayına ve aşağıdaki koşullara bağlıdır.

 1. Fuar düzenlemek isteyen kurum ve/veya kişiler bir dilekçe ile Rektörlük Makamı’na yazılı başvuruda bulunurlar. Yazılı başvuru aşağıdaki bilgileri içermelidir.
         a.  Etkinliğin Adı
         b.  Etkinliğin Tarihi
         c.  Etkinliğin Saati
         d.  Düzenleyen Birim
         e.  Etkinlik sorumlusunun Adı, Soyadı ve telefon numarası
         f.  Kullanılacak mekan
         g.  Kullanılacak teknik donanım
         h.  İkram Hizmetleri ile ilgili detaylar
 1. Fuar organizasyonları 7 günden az, 15 günden çok olmamalıdır. Fuar süresi KKM’nin uygun olduğu tarihler göz önüne alınarak tespit edilir.
 1. Düzenlenecek fuar organizasyonu için kurum / kişilerle KKM arasında sözleşme imzalanır.
 1. Merkez’in güvenliği Kültür ve Kongre Merkezi tarafından sağlanır. Fuar süresince kişi/kurumun bir görevli bulundurması gereklidir. Ek güvenlik tedbirleri ve personel ücrete tabidir ve KKM tarafından sağlanır.
 1. Fuar malzemelerinin paketlenmesi, nakliyesi, taşınması, yerleştirilmesi, saklanması ve sigortası, etkinliği düzenleyen kurum ve/veya kişilerin sorumluluğundadır.
 1. Düzenlenecek her fuar organizasyonu için kurum ve/ veya kişilerle KKM arasında sözleşme imzalanır.
 1. KKM, fuar alanında 220 V, 75 kW elektrik bağlantısı, genel havalandırma ve fuar standlarının arasındaki alanların temizliğini sağlar.
 1. Sadece KKM’nin uygun gördüğü yerlere yazılı ve görsel malzeme asılabilir.