“17. Uluslararası Robot Günleri”

Son Güncelleme:

29/01/2020 - 11:12
22/02/2020 07:00 · 23/02/202019:00 Tüm Merkez ODTÜ Robot Topluluğu

ODTÜ Robot Topluluğu, genelini ODTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu hevesli birkaç öğrenci tarafından Şubat 2000'de, akademik program dışı etkinliklerle robot ve robotik alt sistemleri tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek; çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerilerini takım çalışması ve ruhu içerisinde aktarmayı sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye'nin ilk Robot Topluluğu'dur.