Konser

Son Güncelleme:

25/04/2022 - 15:19

Konser Başvuru Esasları 

Kültür ve Kongre Merkezi’nin konser organizasyonları için kullanımı, Rektörlük Makamı’nın onayına ve aşağıdaki koşullara bağlıdır:

1.Konser vermek isteyen kurum ve/veya kişiler, KKM ile görüşüp gerekli tüm bilgileri aldıktan sonra; bir dilekçe ile Rektörlük Makamı’na başvuruda bulunurlar. Yazılı başvuru aşağıdaki bilgileri içermelidir.

a-Etkinliğin Adı ve İçeriği
b-Etkinli
ğin Tarihi
c-Etkinli
ğin Saati
d-Düzenleyen Ki
şi/Birim/Kurum
e-
İletişim Bilgileri
f-Kullanılacak Mekan

2.Başvuru dilekçesine sanatçıya / sanatçılara ait özgeçmiş eklenmiş olmalıdır. Ayrıca dilekçede konserle ilgili detaylı bilgi (Ekip sayısı, etkinlik süresi, prova süresi, teknik donanım bilgisi vb.) bulunmalıdır.

3.Konser salonu, KKM tarafından uygun görülen bir zamanda prova için tahsis edilir.

4.Düzenlenecek tüm konserlerde ODTÜ’ye belli sayıda kontenjan ayrılır.

5.Bilet satışları, etkinlik sahiplerince gerçekleştirilir. 

6.Konserler için afiş, program ve davetiye basımı, düzenleyen kurum ve/veya kişilere aittir.

7.Konserde kullanılacak enstrümanların nakliyesinden, yerleştirilmesi ve saklanması ile sigortasından, etkinliği düzenleyen kurum ve/veya kişiler sorumludur.

8.Teknik donanım KKM tarafından sağlanmaktadır. KKM’de bulunmayan görsel-işitsel ve aydınlatma sistemleri, etkinliği düzenleyen kurum ve/veya kişi tarafından sağlanır.

9.Yazılı ve görsel malzemeler, sadece KKM’nin uygun gördüğü yerlere asılabilir.

10.Düzenlenecek her konser organizasyonu öncesinde, kurum ve/veya kişilerle KKM arasında; salon ücreti, teknik donanım