Konser

Son Güncelleme:

02/03/2020 - 15:45

Konser Başvuru Esasları 

 

 KKMnin Konser organizasyonları için kullanımı, Rektörlük Makamı’nın onayına ve aşağıdaki koşullara bağlıdır.

 1.Konser vermek isteyen kurum ve/veya kişiler bir dilekçe ile Rektörlük Makamı’na başvuruda bulunurlar. Yazılı başvuru aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 a.   Etkinliğin Adı
b.  Etkinliğin Tarihi
c.  Etkinliğin Saati
d.  Düzenleyen Birim
e.  Etkinlik Sorumlusunun Adı, Soyadı ve Telefon Numarası
f.   Kullanılacak Mekan
g.  Kullanılacak Teknik Donanım
h.  İkram Hizmetleri ile İlgili Detaylar

2.Başvuru dilekçesi ile birlikte sanatçıya / sanatçılara ait özgeçmiş ve bir CD yer almalıdır. Ayrıca konserle ilgili detaylı bilgi bulunmalıdır.(Ekip sayısı, etkinlik süresi, teknik donanım, prova süresi vb.)

3. Etkinlik rezervasyonu kesinleştirilmeden önce konser salonu ücreti, teknik donanım ve diğer tüm konular hakkında KKM’nin ilgili personelinden bilgi alınır.

4. KKM’de düzenlenen konserler için afiş, program, davetiye basımı kurum ve/veya kişiler’e aittir.

5. Düzenlenecek tüm konserlerde ODTÜ’ye belli sayıda kontenjan ayrılır.

6. Konser salonu, KKM tarafından uygun görülen bir zamanda prova için tahsis edilir.

7.KKM Bilet Satış Ofisi dışındaki bilet satışlarından KKM sorumlu değildir.

8. Kullanılacak teknik ekipman etkinlik tarihinden en az 1 hafta önce KKM’ye bildirilmelidir. Konserde kullanılacak enstrümanların KKM’ye nakliyesinden, yerleştirilmesi ve saklanması ile sigortasından, etkinliği düzenleyen kurum ve/veya kişiler sorumludur.

9.Görsel-işitsel sistemler, aydınlatma, sergileme elemanları KKM tarafından sağlanmaktadır; KKM’de olmayan malzemeler etkinliği düzenleyen kurum ve/veya kişi tarafından sağlanır.

10. Düzenlenecek her konser organizasyonu için kurum / kişilerle KKM arasında sözleşme imzalanır.

11.Sadece KKM’nin uygun gördüğü yerlere yazılı ve görsel malzeme asılır.

12.Bir sonraki gün etkinlikleri düşünülerek etkinlik bitim saati en geç 24:00 olarak belirlenmelidir.