Kongre Toplantı ve Fuar

 

KKM’nin Toplantı Organizasyonları için kullanımı, Rektörlük Makamı’nın onayına ve aşağıdaki koşullara bağlıdır.

1.  Toplantı Organizasyonu yapmak isteyen kurum ve/veya kişiler bir dilekçe ile Rektörlük Makamı’na başvuruda bulunurlar. Yazılı başvuru aşağıdaki bilgileri içermelidir.

       a.  Etkinliğin Adı
       b.  Etkinliğin Tarihi
       c.  Etkinliğin Saati
       d.  Düzenleyen Birim
       e.  Etkinlik sorumlusunun Adı, Soyadı ve Telefon Numarası
       f.  Kullanılacak Mekan
       g.  Kullanılacak Teknik Donanım
       h.  İkram Hizmetleri ile ilgili detaylar

2. Etkinlik rezervasyonu kesinleştirilmeden önce toplantı salonu ücreti, teknik donanım ve diğer tüm konular hakkında KKM’nin ilgili personelinden bilgi alınır.

3.  KKM’de düzenlenen Kongre ve Toplantılar için afiş, program, davetiye basımı kurum ve/veya kişiler’e aittir.

4.  Düzenlenecek her toplantı organizasyonu için kurum / kişilerle KKM arasında sözleşme imzalanır.

5. KKM’nin uygun gördüğü yerlere yazılı ve görsel malzeme asılır.