“Black Sea CONNECT”

Son Güncelleme:

02/03/2020 - 16:18
16/03/2020 08:30 · 17/03/202017:00 A,E,F,G,H Salonları, Küçük Fuaye Rektörlük Araştırmalar Koordinatörlüğü ve Deniz Bilimleri Enstitüsü

Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası’nın ve uygulama planının geliştirilmesini hem ulusal hem de bölgesel düzeyde yürütmeyi amaçlayan Black Sea CONNECT projesi ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde hayata geçti.

Black Sea CONNECT Karadeniz için alanında yapılacak ilk çalışma olmasının yanı sıra ODTÜ'nün ilk çok ortaklı Ufuk 2020 konsorsiyum koordinatörlüğü. Projede Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna; Avrupa Birliği’nden Almanya ve Fransa olmak üzere toplam dokuz ülkeden on dört kuruluş çalışmada yer alıyor.

Black Sea CONNECT, Burgas Vizyon Belgesi’nde tanımlanan prensiplere dayanarak Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası’nın (Black Sea SRIA) geliştirilmesini koordine etmeyi ve Karadeniz'de mavi büyümenin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Black Sea SRIA ve Uygulama Planı; akademi, finans kuruluşları, sanayi, politika ve toplum paydaşlarına, temel Karadeniz zorluklarını birlikte ele alma, Karadeniz Bölgesi'nde mavi büyüme ve ekonomik refahı destekleme, kritik destek sistemleri ve yenilikçi araştırma altyapısı oluşturma ve eğitim ve kapasite geliştirme konusunda rehberlik edecek.