12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Son Güncelleme:

03/10/2017 - 11:57
05/10/2017 09:00 · 06/10/201717:00 Kemal Kurdaş, A - B - D SALONLARI Çevre Mühendisliği Bölümü

ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

5-7 Ekim 2017, Ankara

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, küresel ve ulusal ölçekte çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesine yönelik idari, teknik, hukuksal ve politik süreçlerin öznelerinden olan bir demokratik kitle meslek örgütüdür. Bugün, çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümlenmesi amacıyla çevre mühendisliği temelinde kamusal yararın ve bilimin ışığında toplumcu politika ve ilkelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamdaki çalışmaların en önemlilerinden biri de "Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi"dir. 1992 yılından bu yana, her iki yılda bir farklı kentlerde Odamız tarafından organize edilen bu kongre, çevre mühendisliği mesleği ve çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kapsamda paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlayan önemli bir platformdur.

Bu maksatla, çevre mühendisliği alanındaki son gelişmeler ile ulusal çevre sorunları başta olmak üzere mesleki ve çevresel konularının bilimsel bir düzlemde tartışılacağı "12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi" 2017 yılı 5-7 Ekim tarihleri arasında Odamız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından Ankara ilinde düzenlenecektir