Sergi

Son Güncelleme:

10/07/2018 - 16:46

Sergi Başvuru Esasları 

1.Sergi düzenlemek isteyen kurum ve/veya kişiler bir dilekçe ve portfolyo ile ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ne başvuruda bulunurlar. Yazılı başvuru aşağıdaki bilgileri içermelidir.

a.  Etkinliğin adı

b.  Etkinliğin tarihi

c.  Etkinliğin saati

d.  Düzenleyen birim

e.  Etkinlik sorumlusunun adı, soyadı ve telefon numarası

f.  Kullanılacak mekan

g.  Kullanılacak teknik donanım

h. İkram hizmetleri ile ilgili detaylar 

2.Sergi organizasyonları için KKM tarafından rezervasyon yapılmaktadır. Sergi süresi 7 günden az, 21 günden çok olmamalıdır. Sergi süresi KKM’nin ve sanatçı/sanatçıların uygun olduğu tarihler gözönüne alınarak tespit edilir.

3.Başvurular KKM tarafından, düzenlenen “DEĞERLENDİRME FORMU” ile birlikte “ODTÜ SANAT KOMİSYONUNA” iletilir.

4.Başvurular “Sanat Komisyonu” tarafından değerlendirilir. 

5.Sergi’nin yapılması durumunda kurum veya sanatçı belirleyeceği 3 eser arasından ODTÜ tarafından seçilecek 1 adet eserini ODTÜ Sanat Koleksiyonuna bağışlar. Bağışlanan eserlerin yayın hakları ODTÜ’ye aittir. 

6.KKM’de düzenlenen sergi için afiş, davetiye tasarımı basımı sanatçıya aittir. Tüm basılı malzemeler için ODTÜ onayı alınacak ve ODTÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzundaki esaslara uygun olarak ODTÜ Logosuna yer verilecektir. 

7. KKM’ye dışarıdan ikram hizmetleri kesinlikle kabul edilmemektedir. Açılış kokteyli KKM tarafından verilir. Kokteyl ücreti, organizasyonu düzenleyen kişi/kuruma aittir. 

8.Merkez’in güvenliği Kültür ve Kongre Merkezi tarafından sağlanır. Sergi süresince sanatçı/kurumun bir görevli bulundurması gereklidir. Ek güvenlik tedbirleri ve personel ücrete tabidir ve KKM tarafından sağlanır.

9.Sergi ve fuar alanında 220V, 75 kW elektrik, genel havalandırma (sergi saatleri süresince), sergi standları arasındaki alanların temizliğini sağlar.

10.Sergi malzemelerinin paketlenmesi, nakliyesi, taşınması, yerleştirilmesi ve sigortası, etkinliği düzenleyen kurum ve/veya kişilerin sorumluluğundadır.

11.Görsel-işitsel sistemler, aydınlatma, sergileme elemanları KKM tarafından sağlanmaktadır; KKM’de olmayan malzemeler etkinliği düzenleyen kurum ve/veya kişi tarafından sağlanır. 

12.Düzenlenecek her sergi organizasyonu için kurum ve/ veya kişilerle KKM arasında sözleşme imzalanacaktır.