Sergi

Son Güncelleme:

25/04/2022 - 15:18

Sergi Başvuru Esasları 

Kültür ve Kongre Merkezi’nin, sergi organizasyonları için kullanımı aşağıdaki koşullara bağlıdır:

1. Sergi düzenlemek isteyen kurum ve/veya kişiler bir dilekçe ve portfolyo ile ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ne başvuruda bulunurlar. Yazılı başvuru aşağıdaki bilgileri içermelidir.

a-Etkinliğin Adı

b-Etkinliğin Tarihi

c-Etkinliğin Saati

d-Düzenleyen Kişi/Birim/Kurum

e-İletişim Bilgileri

f-Kullanılacak Mekan

g-İkram Hizmetleri ile İlgili Detaylar

2. Başvurular, düzenlenen “Değerlendirme Formu” ile birlikte KKM tarafından “ODTÜ Sanat Komisyonuna” iletilir.

3. Başvurular “Sanat Komisyonu” tarafından değerlendirilir. Kabul edilmesi durumunda, kurum ve/veya sanatçı, belirleyeceği 3 eser arasından ODTÜ tarafından seçilecek 1 adedini, ODTÜ Sanat Koleksiyonuna bağışlar. Bağışlanan eserlerin yayın hakları ODTÜ’ye aittir.

4.Sergi için afiş, davetiye tasarımı ve basımı, sanatçıya aittir. Tüm basılı malzemeler için, ODTÜ’nün onayı alınır ve ODTÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzundaki esaslara uygun olarak ODTÜ Logosuna yer verilir.

5.Sergi süresi 7 günden az, 21 günden çok olmamalıdır.

6.Sergi malzemenin taşınması, yerleştirilmesi, sigortası, paketlenmesi ve nakliyesi etkinliği düzenleyen kurum ve/veya kişilere aittir.

7.Eserlerin korunması ve güvenliği için görevli bulundurulması, sergiyi düzenleyen kurum ve/veya kişilerin sorumluluğundadır.

8.KKM tarafından sergi alanına, sergi saatleri süresince 220V, 75 kW elektrik, genel havalandırma ve temizlik hizmeti sağlanır. 

9.Teknik donanım KKM tarafından sağlanmaktadır. KKM’de bulunmayan görsel-işitsel ve aydınlatma sistemleri, etkinliği düzenleyen kurum ve/veya kişi tarafından sağlanır.

10.Yazılı ve görsel malzemeler, sadece KKM’nin uygun gördüğü yerlere asılabilir.

11.Düzenlenecek her sergi organizasyonu öncesinde, kurum ve/veya kişilerle KKM arasında; salon ücreti, teknik donanım kullanımı ve diğer kullanım koşullarını içeren bir sözleşme imzalanır.