“V. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı. Türkiye Arkeolojisinde Takı ve Boncuk: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalıştaylar”

Son Güncelleme:

31/10/2019 - 11:03
14/11/2019 09:00 · 15/11/201917:00 D Salonu Arkeometri Enstitüsü Ana Bilim Dalı

  •  

V. ODTÜ ARKEOMETRİ ÇALIŞTAYI

TÜRKİYE ARKEOLOJİSİNDE TAKI VE BONCUK: ARKEOLOJİK VE ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Ay Melek Özer Onuruna

14-16 Kasım 2019

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, KKM D Salonu

Ankara

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacı Meslektaşlar,

2009 yılından başlayarak iki senede bir düzenlenmekte olan ODTÜ Arkeometri Çalıştaylarının beşincisi "Türkiye Arkeolojisinde Takı ve Boncuk: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar" konusunda 14-16 Kasım 2019'da düzenlenecektir. Bu çalıştayın amacı Paleolitik çağdan başlayarak Bizans dönemi sonuna kadar olan zaman dilimi içinde kullanılan takı ve boncuklarla ilgili uzman ve araştırmacıların bir araya gelerek akademik bulgularının paylaşılıp tartışıldığı disiplinlerarası bilimsel bir platform oluşturmaktır..Çalıştayın ana temaları,

-Terminoloji

-Tipoloji

-Materyal

-Teknoloji

-Ticaret, ve

-Toplumsal Kültür olarak belirlenmiştir.

Katılımın ücretsiz olduğu bu Çalıştay sırasında Türkiye Arkeolojisinde geçmişten Bizans Dönemi sonuna kadar olan dönemlerde kullanılmış olan yüzük, bilezik, gerdanlık, taç, nazar boncuğu ve kemer gibi belli başlı ziynet eşyaları ve aksesuarlarla ilgili arkeolojik ve arkeometrik araştırmalara yer verilecektir. Çalıştay programının ilk iki günü sözlü ve poster sunumlarına ayrılmış olup üçüncü günde müze gezisi planlanmıştır.Hakem görüşleri doğrultusunda kabul edilen bildiriler Çalıştay Bildiriler Kitabında yayınlanacaktır. Çaliştay dili Türkçe/İngilizcedir.

Önemli tarihler aşağıda belirtilmiş olup özet bilgilerini de içeren kayıt formu doldurulduktan sonra düzenleme kuruluna (t.asuman@gmail.com) gönderilmelidir.

Türkçe ve İngilizce özet için gönderim tarihi: 20 Mayıs 2019

Başvuru sonuçlarının (sözlü / poster sunum) duyurulması: 10 Haziran 2019

Tam metin gönderim tarihi: 23 Eylül 2019

V. ODTÜ Arkeometri Çalıştayına bildirili veya dinleyici olarak değerli katılımınızı diler, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımla.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Adına Başkan

Prof. Dr. Musa Doğan

ODTÜ FBE Arkeometri Anabilim Dalı Başkanı